Recent Updates

กรมศิลปากร เปิดรับข้าราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่ 27 ก.ค. – 22 ส.ค. 60

9jobgov     22 Jul,2017     , , , ,    

กรมศิลปากร

เปิดสอบ ข้าราชการ 

  • ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านจารีตประเพณี) จำนวน 1 อัตรา (ป.โท)
  • ตำแหน่ง นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศิกษาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาระบบบริหาร) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านการจัดแสดงนิทรรศการ) จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสมัครได้ที่ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่  https://finearts.job.thai.com/

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post