Recent Updates

กรมประมง เปิดรับพนักงานราชการ (ป.ตรี) 1 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 10 ส.ค. 60

9jobgov     21 Jul,2017     , ,    

กรมประมง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการประมง  จำนวน  1 อัตรา
    เงินเดือน 18,000 บาท
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ตามผลการรับรองของสำนักงาน ก.พ. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น.

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post