Recent Updates

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 20 – 26 ก.ค. 60

9jobgov     19 Jul,2017     , , ,    

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน  1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
  ปฏิบัติงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน  2 อัตรา
  เงินเดือน 13,010 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
  ปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ /แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์
 • ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน  2 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ชนิดที่ 2 ขึ้นไป)
  ปฏิบัติงาน สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)/แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) ถนนมิตรภาพ-หนองปลิง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น.

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post