Recent Updates

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา (ป.โท/ป.เอก) ตั้งแต่ 1 – 31 ส.ค. 60

9jobgov     20 Jul,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

  • ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
    คุณวุฒิ ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก ทางด้านขนส่งระหว่างประเทศ International Transport หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    อัตราเงินเดือน   ป.โท  27,130  บาท / ป.เอก 35,700 บาท

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post