Recent Updates

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับพนักงานราชการ (ภูมิภาค) 25 อัตรา ตั้งแต่ 31 ส.ค. – 4 ส.ค. 60

9jobgov     20 Jul,2017     , , ,    

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

เปิดสอบ พนักงานราชการ (ภูมิภาค)

 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (จ.กาฬสินธุ์)
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (จ.ชัยนาถ)
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (จ.เชียงราย)
 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (จ.ตรัง)
 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (จ.นครราชสีมา)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (จ.นนทบุรี)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (จ.ประจวบคีรีขันธ์)
 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (จ.พังงา)
 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (จ.พิจิตร)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (จ.เลย)
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (จ.สกลนคร)
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (จ.สิงห์บุรี)
 • ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (กทม.)
 • ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา (จ.สระบุรี)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (จ.ชลบุรี)
 • ตำแหน่ง พี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา (จ.นนทบุรี)
 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (จ.สุราษฏร์ธานี)
 • ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา (จ.กาญจนบุรี)
 • ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา (จ.กาญจนบุรี)
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (จ.กาญจนบุรี)
 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา (จ.เชียงราย)
 • ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก จำนวน 1 อัตรา (จ.นนทบุรี)

 

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สถานที่รับสมัครแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

>>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post