Recent Updates

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับพนักงาน 3 อัตรา ตั้งแต่ 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 60

9jobgov     22 Jul,2017     , , , , ,    

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 • ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด จำนวน 2 อัตรา
  ปฏิบัติงาน
  งานกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
  อัตราเงินเดือน 15,960 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน งานแก้ไขการพูด กลุ่มภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 -12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post