Recent Updates

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เปิดรับพนักงาน 6 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 25 ส.ค. 60

9jobgov     24 Jul,2017     , , , ,    

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน 
  ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
  อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
 • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
  ปฏิบัติงาน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
  อัตราเงินเดือน 7,590 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 -12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post