Recent Updates

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค.

9jobgov     23 Jul,2017     , , , ,    

กรมวิชาการเกษตร

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวส.) จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน
  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเงิน และทางการจัดการทั่วไป
  อัตราเงินเดือน   18,000 บาท
 • ตำแหน่ง ลูกมือช่าง (สวส.) จำนวน 1 อัตรา
  ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3) /ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย
  อัตราเงินเดือน 10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม  – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post