Recent Updates

จ.ศรีสะเกษ เปิดรับพนักงานราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 7 ส.ค. 60

9jobgov     23 Jul,2017     , , ,    

จังหวัดศรีสะเกษ

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 22 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน   10,430 บาท
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 3 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
    อัตราเงินเดือน   11,280 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post