Recent Updates

จ.เชียงใหม่ เปิดรับพนักงานราชการ 29 อัตรา ตั้งแต่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 60

9jobgov     24 Jul,2017     , , , , , ,    

จังหวัดเชียงใหม่

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 27 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน   10,430 บาท
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขา
    อัตราเงินเดือน   11,280 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post