Recent Updates

จ.จันทบุรี เปิดรับพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 60

9jobgov     24 Jul,2017     , , ,    

จังหวัดจันทบุรี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 10 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อัตราเงินเดือน   10,430 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ทุกสาขา
  อัตราเงินเดือน   11,280 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาบัญชี
  อัตราเงินเดือน   11,280 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post