Recent Updates

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร (จ.ร้อยเอ็ด) เปิดรับครู 1 อัตรา ตั้งแต่ 24 ก.ค. – 1 ส.ค. 60

9jobgov     24 Jul,2017     , , ,    

วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 1 อัตรา
  สังกัด
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป สาขาช่างยนต์
  คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นๆ ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง กลุ่มวิชาช่างยนต์
  อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร ตำบลสระแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post