Recent Updates

อสมท เปิดรับพนักงาน 1 อัตรา ตั้งแต่ 20 ก.ค. – 10 ส.ค. 60

9jobgov     20 Jul,2017     , ,    

บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

เปิดรับสมัครงาน

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    ส่วนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
    คุณวุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานสารบรรณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ 1 บมจ.อสมท เวลา 09.00-17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หรือ สมัครทางอีเมล์ไดที่  recruitment@mcot.net

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post