Recent Updates

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ตั้งแต่ 26 ก.ค. – 17 ส.ค. 60

9jobgov     25 Jul,2017     , ,    

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือด้านอื่นที่ ก.พ.
    อัตราเงินเดือน  20,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 32 ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post