Recent Updates

จ.มหาสารคาม เปิดรับพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่ 31 ก.ค. – 4 ส.ค. 60

9jobgov     25 Jul,2017     , , ,    

จังหวัดมหาสารคาม

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 14 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post