Recent Updates

จ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับพนักงานราชการ 19 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 8 ส.ค. 60

9jobgov     25 Jul,2017     , , , ,    

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 18 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อัตราเงินเดือน  10,430 บาท
  ปฏิบัติหน้าที่ ที่ทำการปกครองอำเภอ 18 อำเภอ ภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  11,280 บาท
  ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2 (หลังเก่า) ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post