Recent Updates

จ.ร้อยเอ็ด เปิดรับพนักงานราชการ 22 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 8 ส.ค. 60

9jobgov     25 Jul,2017     , , ,    

จังหวัดร้อยเอ็ด

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 21 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
    อัตราเงินเดือน  11,280 บาท
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
    อัตราเงินเดือน  11,280 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post