Recent Updates

จ.พัทลุง เปิดรับพนักงานราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่ 7- 11 ส.ค. 60

9jobgov     26 Jul,2017     , , ,    

จังหวัดพัทลุง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 11 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post