Recent Updates

จ.ลำปาง เปิดรับพนักงานราชการ 12 อัตรา ตั้งแต่ 1- 8 ส.ค. 60

9jobgov     26 Jul,2017     , , , ,    

จังหวัดลำปาง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 12 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post