Recent Updates

จ.ตรัง เปิดรับพนักงานราชการ 11 อัตรา ตั้งแต่ 7 – 11 ส.ค. 60

9jobgov     26 Jul,2017     , , ,    

จังหวัดตรัง

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 10 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
    อัตราเงินเดือน  11,280 บาท
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา
    อัตราเงินเดือน  11,280 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post