Recent Updates

จ.กระบี่ เปิดรับพนักงานราชการ 8 อัตรา ตั้งแต่ 2 – 8 ส.ค. 60

9jobgov     26 Jul,2017     , , , ,    

จังหวัดกระบี่

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 8 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ไฟล์ประกาศแก้ไขวันรับสมัคร

Related Post