Recent Updates

จ.กระบี่ เปิดรับนักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา (ป.ตรี) ตั้งแต่ 4 – 10 ส.ค. 60

9jobgov     26 Jul,2017     , ,    

จังหวัดกระบี่

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางจิตวิทยา/การแนะแนว
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดกระบี่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post