Recent Updates

จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับพนักงานราชการ 26 อัตรา ตั้งแต่ 8 – 15 ส.ค. 60

9jobgov     01 Aug,2017     , , ,    

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 23 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  อัตราเงินเดือน  10,430 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา
  อัตราเงินเดือน  11,280 บาท
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี
  อัตราเงินเดือน  11,280 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้องประชุมราชสีห์ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 3  ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post