Recent Updates

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา (คนพิการ) ตั้งแต่ 7 – 21 ส.ค. 60

9jobgov     03 Aug,2017     , , , , , ,    

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    สังกัด
    กองการเจ้าหน้าที่
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430-13,800 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร 1 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 7 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post