Recent Updates

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 11 – 18 ส.ค. 60

9jobgov     03 Aug,2017     , , , , ,    

กรมส่งเสริมสหกรณ์

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป 

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค/อนุปริญญา 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญา 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430-13,800 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post