Recent Updates

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับข้าราชการ (ป.โท) 7 อัตรา ตั้งแต่ 8 – 29 ส.ค. 60

9jobgov     03 Aug,2017     , , , ,    

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.)

  • ตำแหน่ง นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 7 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
    และ เป็นผู้สอบผ่าน ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
    อัตราเงินเดือน  17,500-19,250 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต http://job.mot.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครออนไลน์

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post