Recent Updates

องค์การสุรา (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา ตั้งแต่ 3 – 21 ส.ค. 60

9jobgov     05 Aug,2017     , , , ,    

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
    หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครหรือส่งไปรษณีย์ได้ที่ แผนกบริหารงานบุคคล กองกลาง ฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 3 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร
ดาวโหลดใบสมัคร

Related Post