Recent Updates

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับอาจารย์ 1 อัตรา (ป.เอก) ตั้งแต่ 1 – 31 ส.ค. 60

9jobgov     07 Aug,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

  • ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    ปฏิบัติงาน ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม จิตวิทยาองค์การ จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาประยุกต์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 3 อาคาร 46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post