Recent Updates

ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ปราจีนบุรี) เปิดรับอาจารย์ 2 อัตรา (ป.เอก) ตั้งแต่ 1 ส.ค. – 30 ก.ย. 60

9jobgov     07 Aug,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

  • ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า จำนวน 2 อัตรา
    ปฏิบัติงาน ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก ทางบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
    อัตราเงินเดือน   32,360 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการอาคารบริหาร ชั้น 2 กองงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี  ตั้งแต่วันที่ 1  สิงหาคม – 30 กันยายน  พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post