Recent Updates

กรมการข้าว เปิดรับข้าราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 9-16 ส.ค. 60

9jobgov     08 Aug,2017     , , ,    

กรมการข้าว

เปิดสอบ ข้าราชการ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
    ปฏิบัติงาน
     ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทีนบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
    อัตราเงินเดือน   21,000 – 23,100 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักบริหารกลาง อาาคารกรมการข้าว ชั้น 1 ห้อง 111 กรมการข้าว  ตั้งแต่วันที่ 9 – 16 สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post