Recent Updates

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เปิดรับพนักงาน 6 อัตรา ตั้งแต่ 1 – 25 ส.ค. 60

9jobgov     10 Aug,2017     , , , ,    

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

เปิดสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
    อัตราเงินเดือน  8,300 บาท
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสามัญ
    อัตราเงินเดือน  7,590 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ   ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post