Recent Updates

ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับอาจารย์ 3 อัตรา ตั้งแต่ 7 ส.ค. – 6 ก.ย. 60

9jobgov     10 Aug,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดสอบ อาจารย์

  • ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน จำนวน 3 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยผ่านการทดสอบประมวลวิชาแล้ว ทางด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
    อัตราเงินเดือน  27,130 (ป.โท) / 35,700 (ป.เอก) บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต  ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post