Recent Updates

จ.ปทุมธานี เปิดรับพนักงานราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่ 15 – 22 ส.ค. 60

9jobgov     10 Aug,2017     , , , ,    

จังหวัดปทุมธานี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 7 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี ศาลกลางจังหวัดปทุมธานี  ตั้งแต่วันที่ 15 – 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post