Recent Updates

จ.สระบุรี เปิดรับพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ 21 – 25 ส.ค. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , ,    

จังหวัดสระบุรี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน 13 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
    อัตราเงินเดือน  10,430 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post