Recent Updates

ม.เชียงใหม่ เปิดรับอาจารย์ 1 อัตรา (ป.เอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 15 ก.ย. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์)

  • ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
    อัตราเงินเดือน  37,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบุคคล คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post