Recent Updates

ม.เชียงใหม่ เปิดรับนักวิจัย 1 อัตรา (ป.เอก) ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ส.ค. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , , ,    

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดสอบ พนักงานมหาวิทยาลัย

  • ตำแหน่ง นักวิจัย สังกัดงานวิจัย วิเทศสัมพันธ์ และบริการวิชาการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาเอก สาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ
    อัตราเงินเดือน  37,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post