Recent Updates

ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักวิชาการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 10 – 21 ส.ค. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , , ,    

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เปิดสอบ พนักงาน

  • ตำแหน่ง นักวิชาการ (สาขาเคมี) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางเคมีหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
    อัตราเงินเดือน  17,400 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 (ตรงข้าม ทท.บ.5 สนามเป้า)  ตั้งแต่วันที่ 10 – 21 สิงหาคม 2560 พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post