Recent Updates

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่ 7- 28 ส.ค. 60

9jobgov     14 Aug,2017     , , , , ,    

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสอบ พนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 อัตรา
    คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าทางบริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
    อัตราเงินเดือน  13,800 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post