Recent Updates

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 21 – 25 ส.ค. 60

9jobgov     19 Aug,2017     , , , ,    

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
    อัตราเงินเดือน  18.000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาคารส่วนราชการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post