Recent Updates

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดรับข้าราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 23 – 29 ส.ค. 60

9jobgov     19 Aug,2017     , ,    

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
    อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครออนไลน์

Related Post