Recent Updates

กรมทางหลวง เปิดรับข้าราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่ 28 ส.ค. – 15 ก.ย. 60

9jobgov     21 Aug,2017     , ,    

กรมทางหลวง

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่าน ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

  • ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 10 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง
    และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
    และ สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท
    อัตราเงินเดือน  17,500 – 19,250 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานสรรหา ฝ่ายสรรหาและแต่งตั้งข้าราชการ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 12 ชั้น 1 กรมทางหลวง เขตราชเทวี กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 15 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post