Recent Updates

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับข้าราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 3-27 ก.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , , , ,    

กรมการขนส่งทางบก

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • และ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://dlt.job.thai.com/

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<
Related Post