Recent Updates

กรมการแพทย์ เปิดรับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 29 ส.ค. – 7 ก.ย. 60

9jobgov     26 Aug,2017     , , , ,    

กรมการแพทย์

เปิดสอบ พนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post