Recent Updates

สำนักงานศาลยุติธรรม รับข้าราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่ 25 ส.ค. – 14 ก.ย. 60

9jobgov     26 Aug,2017     , ,    

สำนักงานศาลยุติธรรม

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่าน ภาค ก ของ สำนักงาน ก.พ.)

  • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 13 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ทางคอมพิวเตอร์
    หรือ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ ทางการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
    อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,500 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม – 14 กันยายน พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครออนไลน์

Related Post