Recent Updates

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เปิดรับพนักงานราชการ 4 อัตรา ตั้งแต่ 12 – 20 ต.ค. 60

9jobgov     26 Sep,2017     , , , ,    

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

เปิดสอบ พนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 3 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทางโยธา ทางก่อสร้าง
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
  • ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาเวชระเบียน
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post