Recent Updates

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดสอบข้าราชการ 6 อัตรา ตั้งแต่ 5-27 ก.ค. 60

9jobgov     30 Jun,2017     , , ,    

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

เปิดสอบ ข้าราชการ  (ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.)

 • ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเกษตร) จำนวน 5 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  และ ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
 • และ ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวน 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  และ สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5-27 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ https://ocsb.job.thai.com/

  >>>>  ไฟล์ประกาศรับสมัคร <<<<

Related Post