Recent Updates

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี รับพนักงานราชการ 1 อัตรา ตั้งแต่ 16 – 20 ต.ค. 60

9jobgov     12 Oct,2017     , , ,    

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

เปิดสอบ พนักงานราชการ

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน สาขากฎหมาย สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post