Recent Updates

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่ 16 -31 ต.ค. 60

9jobgov     12 Oct,2017     , , ,    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เปิดสอบ ลูกจ้างชั่วคราว

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี ด้านการบัญชี ด้านการเงิน หรือด้านการคลัง
    อัตราเงินเดือน  15,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ตุลาคม ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post