Recent Updates

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับข้าราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่ 17 ต.ค. – 9 พ.ย. 60

9jobgov     12 Oct,2017     , , ,    

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เปิดสอบ ข้าราชการ (ต้องผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.)

  • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
    และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
    อัตราเงินเดือน  15,000 – 16,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสมัครทางอินเทอร์เน็ต

Related Post