Recent Updates

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 รับพนักงานราชการ (ครู) 3 อัตรา ตั้งแต่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 60

9jobgov     14 Oct,2017     , , ,    

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

เปิดสอบ พนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) จำนวน 3 อัตรา
    คุณวุฒิ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติสอน 
    อัตราเงินเดือน  18,000 บาท
ระยะเวลาการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

Related Post